“Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridoarele de mobilitate urbană Central, Vestic, Estic ale Municipiului Giurgiu,prin modernizarea străzilor, creare stații bus inteligente, implementare de sisteme de management de trafic și camere video”

Servicii oferite: DALI, Proiect tehnic, Detalii de execuție și Asistență tehnică;

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

“Modernizare străzi în Municipiul Giurgiu, județul Giurgiu”  ”

Servicii oferite: DALI, Proiect tehnic, Detalii de execuție și Asistență tehnică;

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

“Reabilitare drumuri agricole comuna Toporu, județul Giurgiu”

Servicii oferite: Studiu de fezabilitate;

Beneficiar:PRIMĂRIA COMUNEI TOPORU

“Modernizare drumuri și străzi în orașul Băneasa, județul Constanța”

Servicii oferite: Proiect tehnic, Detalii de execuție și Asistență tehnică;

Beneficiar:PRIMĂRIA BĂNEASA

“Modernizare Străzi în cartierul Mircea Vodă, județul Călărași”

Servicii oferite: DALI;

Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

“Modernizare Străzi in comuna Radovanu, județul Călărași”

Servicii oferite: Proiect tehnic, Detalii de execuție;

Beneficiar:PRIMĂRIA COMUNEI RADOVANU

“Rigole ape pluviale Calea Bucureşti, Municipiul Râmnicu Vâlcea”

Servicii oferite: SF, DTAC, Proiect tehnic, Detalii de execuție și Asistență tehnică;

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ramnicu Vâlcea

“Documentație tehnică reparații străzi în Municipiul Călărași”

Servicii oferite: DALI

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

“Reabilitare drumuri, comuna Maneciu, județul Prahova”

Servicii oferite: Proiect tehnic, Detalii de execuție

Beneficiar:PRIMĂRIA COMUNEI MĂNECIU

“Modernizare carosabil străzi rurale in comuna Pielești, județul Dolj”

Servicii oferite: DTAC, Proiect tehnic, Detalii de execuție

Beneficiar: PRIMĂRIA COMUNEI PIELEȘTI

“Reabilitare trotuare și rigole pe DN1A, Comuna Maneciu, județul Prahova”

Servicii oferite: Proiect tehnic, Detalii de execuție și Asistență tehnică;

Beneficiar:PRIMĂRIA COMUNEI MĂNECIU

“Reabilitare drum communal. DC475, Comuna Băneasa, județul Constanța”

Servicii oferite: Studiu geotehnic, Studiu topografic, Expertiză tehnică, DALI;

Beneficiar: PRIMĂRIA COMUNEI BĂNEASA

“Amenajare spatiu de agrement pe Canalul Cama-Zona Mediana – Municipiul Giurgiu”

Servicii oferite: Proiect tehnic, detalii de execuție și Asistență tehnică;

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

“Reamenajare parc EXPOFLORA și amplasare statuie Regina Maria, Municipiul Giurgiu”

Servicii oferite: Proiect tehnic, detalii de execuție și Asistență tehnică;

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

“Amenajare loc de joaca in zona urbana marginalizata, Municipiul Giurgiu”

Servicii oferite: SF, Proiect tehnic, detalii de execuție și Asistență tehnică;

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

“Amenajare loc de joaca adiacent Bloc 67/1D, Municipiul Giurgiu”

Servicii oferite: SF, Proiect tehnic, detalii de execuție și Asistență tehnică;

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

“Sistematizare zona PT15 și amenajare loc de joaca, Municipiul Giurgiu”

Servicii oferite: SF, Proiect tehnic, detalii de execuție și Asistență tehnică;

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

“Creșterea eficienței energetice și gestionare inteligență a energiei pentru Școala Gimnazială nr. 1, Sat Frățești, județul Giurgiu”

Servicii oferite: Studiu geotehnic, Expertiză tehnică, DALI;

Beneficiar: PRIMĂRIA COMUNEI FRĂȚEȘTI

“Continuare lucrari și modernizare baza sportiva, comuna Remus. Județul Giurgiu”

Servicii oferite: Studiu geotehnic, Expertiză tehnică, DALI;

Beneficiar: PRIMĂRIA COMUNEI FRĂȚEȘTI

“Realizare Centru Cultural Recreational în localitățile Băneasa, Făurei și Negureni, județul Constanța”

Servicii oferite: DALI;

Beneficiar: PRIMĂRIA BĂNEASA