Certificat energetic

Aveti nevoie de certificat energetic, echipa VENTOR Grup va poate ajuta intr-un timp scurt si la preturi competitive.

Cum pot obtine un certificat energetic?

 1. Ne contactati
 2. Stabilim intalnirea pentru culegerea informatiilor
 3. In maxim 24 ore primesti certificatul

Este obligatoriu sa detineti un certificat energetic pentru cladirile care se construiesc, se vand (chiar si prin programul prima casa sau credit bancar), se inchiriaza, sau sunt supuse unor renovari majore.

Certificatele de performanta energetice sunt realizate cu ajutorul programelor de calcul licentiate si acreditate in domeniul certificarii energetice.

Cât costă un certificat de performanță energetică sau un Audit Energetic?

 • Garsonieră: 130 lei
 • Apartament cu 2 camere: 150 lei
 • Apartament cu 3 camere: 160 lei
 • Apartament cu 4 camere: 170 lei
 • Apartament cu 5 camere: 180 lei
 • Casă: intre 0.80 si 2.00 lei/mp, min 250 lei
 • Clădiri (birouri, spitale, administrative, spatii comerciale): de la 0.40 lei/mp, min. 350 lei
 • Audit Energetic, min. 900 lei

Suprafaţa de calcul este suprafaţa construită desfăşurată (suma suprafeţelor tuturor nivelelor imobilului, măsurate la exteriorul pereţilor);

Preţul include pentru locuinte pe teritoriul municipiului Bucureşti şi judetului Ilfov şi deplasarea până la domiciliul clientului.

Auditul energetic

Audit energetic – urmareste analizarea unei cladiri din punct de vedere tehnic si economic si elaborarea unor solutii de reabilitare si modernizare termoenergetica in urma carora, cladirea va fi clasata superior din punct de vedere al consumului de energie. Expertiza termica si energetica a unei cladiri presupune identificarea principalelor caracteristici termoenergetice ale acesteia si ale instalatiilor de incalzire, preparare apa calda menajera si iluminat aferente .

Certificatul energetic

Certificatul energetic al unei clădiri urmarește declararea și afișarea performanței energetice a clădirii, prezentată într-o formă sintetică unitară, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcției și instalațiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică și energetică.

Certificatul Energetic poate fi insotit de recomandari de reducere a costurilor, prin imbunatatirea performantei energetice a cladirii.

Clasele de performanță

Care sunt clasele de performanță energetică după care se clasifică clădirile și notele care se acordă

In functie de performanta energetica avuta cladirile se clasifica in 7 clase pe o scala energetica, pornind de la clasa A caracterizata prin consumul cel mai scazut de energie, respectiv un consum de pana in 125 de kWh/mp/an, pana la clasa G corespunzatoare celui mai ridicat consum specific de energie, respectiv un consum de peste 820 kWh/mp/an.

Sistemul de notare e de la 1 la 100, nota calculata, dupa un criteriu bine stabilit, fiind cu atat mai mare cu cat cladirea are o eficienta energetica mai ridicata.

Care este valabilitatea unui certificat energetic

Certificatul se elaboreaza si se elibereaza de catre auditorul energetic pentru cladiri si este valabil 10 ani de la data eliberarii, inscrisa in certificat, cu exceptia situatiei in care, pentru cladirea la care existe un certificat valabil, se efectueaza lucrari de renovare majora, ce schimba consumurile energetice ale acesteia.

Când este nevoie de Certificat Energetic

Obligativitatea certificatului energetic a fost introdusă prin Legea 159/2013 pentru modificarea și completarea Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor. Actul normativ a fost publicat în 20 mai în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare vineri, 19 iulie.

 1. la încheierea contractului de vânzare-cumparare – proprietarul are obligatia de a transmite certificatul, în original, noului proprietar.
 2. La inchirierea unui imobil,
 3. Cand se realizeaza receptia la terminarea lucrarilor 
 4. Obligativitatea afișării certificatelor la clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităților publice ori a instituțiilor care prestează servicii publice, cu o suprafață utila de peste 500 de metri pătrați. Începând din 9 iulie 2015, obligativitatea se aplica și clădirilor de acest tip cu o suprafață utilă de peste 250 de metri pătrați.

A. Pentru cladirile sau unitatile de cladire care la care se realizeaza contract de vanzare cumparare

la data înregistrarii contractului de vânzare-cumparare, proprietarul are obligatia de a depune la organul fiscal competent o copie a certificatului energetic, iar originalul va ramane la proprietar.
Contractele de vânzare-cumparare încheiate fara respectarea acestor prevederi sunt supuse nulitatii relative si pot fi atacate in instanta.

B. Pentru cladirile sau unitatile de cladire care se închiriaza

investitorul/proprietarul/ administratorul este obligat sa puna la dispozitia potentialului chirias, anterior perfectarii contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta sa ia cunostinta despre performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire pe care urmeaza sa o închirieze, dupa caz.
Si in acest caz contractele de inchiriere incheiate fara a exista un certificat energetic, sunt supuse nulitatii relative si pot fi atacate in instanta.

C. Pentru cladirile care se construiesc

certificatul energetic se elaboreaza prin grija investitorului/proprietarului/ administratorului si este prezentat de catre acesta, în original, comisiei întrunite în vederea receptiei la terminarea lucrarilor. Certificatul energetic se anexeaza, în copie, la procesul-verbal de receptie si constituie parte componenta a cartii tehnice a constructiei. Procesul-verbal încheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor si neînsotit de copia de pe certificat este nul de drept.

Se adresează următoarelor categorii de clădiri:

 • clădirile și monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită,
 • clădiri folosite ca lacașuri de cult sau pentru alte activități cu caracter religios
 • pentru clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la doi ani, din zone industriale, ateliere și clădiri nerezidențiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de ener gie
 • pentru clădiri rezidențiale care sunt destinate a fi utilizate mai puțin de patru luni pe an
 • pentru clădiri independente cu o suprafața utilă mai mica de 50 de metri pătrați.

Certificatul energetic nu este necesar pentru:

 • clădirile și monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită,
 • clădiri folosite ca lacașuri de cult sau pentru alte activități cu caracter religios
 • pentru clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la doi ani, din zone industriale, ateliere și clădiri nerezidențiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de ener gie
 • pentru clădiri rezidențiale care sunt destinate a fi utilizate mai puțin de patru luni pe an
 • pentru clădiri independente cu o suprafața utilă mai mica de 50 de metri pătrați.

Legislația din domeniul certificat energetic

 • Legea nr. 372/2005 republicata;
 • Legea nr. 159/2013, care modifica si completeaza Legea nr. 372/2005.
 • Ordonanta nr. 13/2016 a Guvernului Romaniei pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.